Търсите продукт, който не намирате ?

Търсите продукт, който не успяхте да намерите в сайта?

Моля, свържете се с нас чрез формата като опишете какво точно търсите и ние ще направим всичко възможно, за го намерим за Вас.

  Кошница (0) бр.

  Политики за защита на потребителя

  Съгласно договореностите, постигнати между "namaistora.com"  и производителите, предлагащи своите продукти чрез платформата, са одобрени следните политики, гарантиращи правата на техните клиенти:

  Политика при отказ от направена поръчка:

  Клиента може да откаже направена поръчка при следните условия:

  1. Преди изпълнение на поръчката – не по-късно от 48 часа преди уговорените дата и час за доставка;
  2. В момента на доставката – при установено несъответствие на вида, количеството и качеството на поръчаните продукти, което може да се установи с обикновеният им преглед. Евентуални несъответствия, които служат като основание за отказ от направената поръчка, следва незабавно да бъдат докладвани на "namaistora.com"

  В случай на установено несъответствие на доставката спрямо направената поръчка клиентът може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направената от него заявка за покупка.

  В случай, че клиента или трето лице е приел доставената поръчка и е удостоверил с подписа си съответствието на вида, количеството и качеството на доставените продукти, последващ отказ е невъзможен. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на поръчаните продукти и е на посочения от клиента адрес.

  При отказ на получаване на направената поръчка, извън описаните по-горе случаи, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

  Политика за доставка на стоки / предоставяне на услуги:

  Съгласно Общите условия, с които страните са се съгласили, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки е предмет на договаряне между производителя и клиента.

  Рекламации:

  Всички рекламации се уреждат в писмен вид съгласно условията на приложимото законодателство. В случай, че не сте доволни от предоставената от ВЮ Детайл ЕООД услуга (обяви), можете да се свържете с нас на complains@namaistora.com  . В случай ,че не сте доволни от предоставена услуга от трети страни (производители) ние ще съдействаме за предявяване на претенция към третата страна, съгласно приложимите правила и ред.

  Възстановяване на суми

  В случай, че е допустимо възстановяване на суми към вас, ние ще го извършим до 3 (три) работни дни.